Gemeenteraad zegt ja: vervolg project Bildtdijken!

58 Foto 1

Op 22 oktober heeft de gemeenteraad ingestemd met het B&W-voorstel om een vervolg te geven aan het project Bildtdijken. De basis voor het voorstel is het zogenaamde kader stellende “Projectvoorstel Bildijken 2”. In dit projectvoorstel is uitgebreid ingegaan op de (cultuurhistorische) kwaliteit, de marktwaarde en de energieprestaties van de woningen op de Bildtdijken nu.  Ook komen verwachte toekomstige…

Lees meer

Bezoek gedeputeerde Fokkinga

57 Foto 1

Op woensdag 19 augustus heeft gedeputeerde Fokkinga van de provincie een bezoek gebracht aan de Bildtdijken in het bijzijn van wethouder Haarsma. Het unieke karakter van de Bildtdijken werd toegelicht en resultaten van het werk van ShdB konden ter plekke worden bekeken . Een van de opgeknapte woningen werd ook binnen bekeken.  Duidelijk is dat in…

Lees meer

Eerste fase met succes afgerond en nu verder!

56 Foto 1

ShdB heeft dit voorjaar de eerste fase van het project Bildtdijken met succes afgerond: 10 (zeer) slechte woningen zijn in de periode 2017-2020 opgeknapt.  We zijn trots en blij dat het gelukt is. Met dank aan de eigenaren en betrokken (bouw) bedrijven! De stichting maakt zich sterk voor een vervolg op de eerste fase van het…

Lees meer

Flits-bezoek Staatsecretaris Knops

52 Foto 1

Op 13 mei 2020 heeft staatsecretaris BZK Raymond Knops -samen met de burgemeesters Sybrand Buma van de gemeente Leeuwarden en Marga Waanders van de gemeente Waadhoeke- een kort bezoek afgelegd aan de Bildtdijken.  In de door ShdB opgeknapte woning aan de Oudebildtdijk 780, hebben de voorzitter en de projectleider van de sitchting een toelichting gegeven op het bijzondere karakter…

Lees meer

Oudebildtdijk 780 verkocht

51 Foto 1

De door ShdB opgeknapte woning Oudebildtdijk 780 is verkocht. Naar verwachting komt de ingrijpende verbouwing -uitgevoerd door Plantenga Timmerwerken in opdracht van ShdB- nog in april gereed.

Lees meer

Gestart met aanpak 10de woning: Oudebildtdijk 780

46 Foto 1

In deze projectperiode 2016 tm 2019 is de opdracht aan ShdB om minimaal 10 van de slechtste panden op te knappen. Op 1 oktober 2019 is de woning Oudebildtdijk 780 aangekocht met het doel om deze grondig op te knappen. Na een korte, intensieve periode van planvoorbereiding is op 16 december gestart met de sloop…

Lees meer

Woningen Oudebildtdijk 1066 en 818 verkocht

De door ShdB opgeknapte woningen Oudebildtdijk 1066 en 818 zijn beiden verkocht. Op 18 december krijgt nr. 1066 nieuwe eigenaren. De overdracht van de woning Oudebildtdijk 818 zal half janauri 2020 plaatsvinden. Binnenkort komt het pand Oudebildtdijk 780 -al tijdens de verbouw- in de verkoop bij makelaardij Op Maat in St-Annaparochie.

Lees meer

Provinciale ambtenaren bezoeken de Bildtdijken

Op 9 december hebben een veertiental provinciale ambtenaren in dorpshuis de Spitsroeden een toelichting gekregen op het project Herstel Bildtdijken en het bijzondere karaker van de Bildtdijken en haar woningen. Daarna is al wandelend langs de stormachtige dijk getoond, welke panden er nu met provinicale subsidie zijn en worden opgeknapt. Daarbij is ook een bezoek gebracht…

Lees meer

ShdB uitgebreid in de Leeuwarder Courant

45 Foto 1

De Leeuwarder Courant (zie deze link) heeft op 28 september jl. uitgebreid aandacht besteed aan de aanpak van  “verkrotting” door ShdB en aan de kenmerken en eenvoud van de dijkhuisjes op de Bildtdijken.

Lees meer