58 Foto 1

Gemeenteraad zegt ja: vervolg project Bildtdijken!

Op 22 oktober heeft de gemeenteraad ingestemd met het B&W-voorstel om een vervolg te geven aan het project Bildtdijken.

De basis voor het voorstel is het zogenaamde kader stellende “Projectvoorstel Bildijken 2”. In dit projectvoorstel is uitgebreid ingegaan op de (cultuurhistorische) kwaliteit, de marktwaarde en de energieprestaties van de woningen op de Bildtdijken nu.  Ook komen verwachte toekomstige ontwikkelingen aanbod en hun gevolgen.  Er wordt een korte schets gegeven van het resultaat van de eerste fase en de mogelijkheden om de kwaliteit van de Bildtdijken verder te verbeteren en om in te spelen op nadelige toekomstige ontwikkelingen.

Voor de tweede fase stelt de Gemeente Waadhoeke een bedrag van €450.00 beschikbaar. De komende tijd wordt er een nieuwe opdracht voor ShdB geformuleerd waarbij een aantal elementen nu al duidelijk zijn. De opdracht zal o.a. zijn om samen met de gemeente cofinanciering voor het project te realiseren bij o.a. Provincie, Rijksoverheid en andere subsidiefondsen. Ook wordt de komende tijd de inzet van bewoners en vrijwilligers geoptimaliseerd. De verwachting is dat de opdracht in het eerste kwartaal van 2021 helder is zodat ShdB dan ook concreet weer verder kan met uitvoerende werkzaamheden.

Voor wie verder geïnteresseerd is in het projectplan en/of het raadsvoorstel, ze zijn te vinden op de gemeentelijke website bij de raadstukken van 23 oktober 2020 onder agendapunt 13  (of de volgende tekst kopieren: https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/waadhoeke/3b15421a-4d60-4970-88b3-2ec9005bd762).