56 Foto 1

Eerste fase met succes afgerond en nu verder!

ShdB heeft dit voorjaar de eerste fase van het project Bildtdijken met succes afgerond: 10 (zeer) slechte woningen zijn in de periode 2017-2020 opgeknapt. 

We zijn trots en blij dat het gelukt is. Met dank aan de eigenaren en betrokken (bouw) bedrijven!

De stichting maakt zich sterk voor een vervolg op de eerste fase van het project omdat er op de Bildtdijken nog genoeg te doen is. Om ook voor de toekomst de woonkwaliteit te borgen en het beschermde dorpsgezicht eer aan te doen moet nog heel wat gebeuren. Over een vervolg wordt overleg gevoerd met de gemeente Waadhoeke. Naar verwachting wordt in de 2de helft van 2020 duidelijk of er financiele middelen beschikbaar komen. De stichting blijft zolang nog bestaan.