BEWONERSCOMMISSIE

Bewonerscommissie

Omdat de stem van de bewoners belangrijk is, willen we met bewoners en de stichting een commissie oprichten waarin bewoners zitting hebben.
Dit met ondersteuning vanuit de gemeente Waadhoeke en volgens de uitgangspunten vanuit de Dorpen Ontwikkelings Methode (DOM).

Meer informatie volgt binnenkort.

Bewonerscommissie Samen

Vragen over de bewonerscommissie?

Heb je vragen over de bewonerscommissie? Neem dan contact op met onze projectleider en we helpen je verder.

Projectleider Steljevraag Spiegelbeeld