22 Foto 1

Raadsleden in bus langs Bildtdijken

Op zaterdag 17 februari 2018 bezochten de raadsleden van de nieuwe gemeente Waadhoeke de Aerdenplaats in Oudebildtzijl om kennis te nemen van het project Bildtdijken.

Daarna volgde er met de bus een rit langs de Oudebildtdijk waar de de raadsleden een verdere toelichting kregen en waar ze een van de panden die de stichting onder handen heeft, bekeken.