Het vergunningstraject…

Alhoewel de uitbouw in vierkante meters vergunningsvrij is, bleek er na enig overleg met de gemeente toch een omgevingsvergunning nodig. Een heel papierpakket kwam op ons af.
Gelukkig wilde René Talsma dit voor ons oppakken, want wij zagen door de bomen het bos niet meer.

Nadat de aanvraag was ingediend, ontvingen we enkele weken later het bericht dat de vergunningsaanvraag stil werd gelegd, omdat er een ecologische quickscan nodig was, evenals een watervergunning. Bijzonder vonden wij dit wel, omdat er in eerste instantie helemaal geen vergunning nodig leek te zijn, en deze onderzoeken “zijn niet om ‘e nocht”. Maar zoals de gemeente aangaf, is het op voorhand niet uit te sluiten of er bijzondere beesten of planten in onze tuin leven… De ecoloog kon al snel een conclusie trekken; platte dakpannen en een kale tuin; qua ecologie is een aanbouw geen probleem. Gelukkig maar!