42 Foto 1

Eigenaar rond renovatie woning af

Er is weer een pand aan de Oudebildtdijk -dat er slecht uitzag en al jaren niet meer in gebruik was als woning- gereed gekomen. Hiermee is de tweede woning van het SHDB-programma gereedgekomen. De renovatie is grotendeels door de eigenaren zelf uitgevoerd. In opdracht van SHDB heeft Adema Architecten over de renovatie geadviseerd en heeft SHDB een subsidie verstrekt.