SHDB

Herstel Bildtdijken

De stichting herstel dorpen en Bildtdijken (SHDB) werkt samen met eigenaren aan de verbetering van die woningen aan de Bildtdijken, die er het slechtste bijstaan. Dit om de kwaliteit en leefbaarheid van de Bildtdijken als woongebied te behouden en te koesteren. De gemeente het Bildt en de provincie Fryslân hebben het project financieel mogelijk gemaakt. Ook wordt nauw samengewerkt met de gemeente Waadhoeke.

SHDB
SHDB

De Bildtdijken met zijn dijkwoningen vormen een uniek stuk Nederlands landschap. Daarnaast hebben ze een heel eigen en bijzondere woonkwaliteit. Veel woningen aan de Bildtdijken verkeren in een redelijk goede staat van onderhoud. Er zijn ook woningen die veel onderhoud nodig hebben.

De Bildtdijken zijn in 2017 aangewezen als beschermd dorpsgezicht. Daarmee is eens te meer duidelijk dat de bijzondere dijken het behouden waard zijn. Maar de woningen op de dijken zijn ook kwetsbaar. Uit een inventarisatie van de gemeente is gebleken dat een flink aantal woningen in matige tot slechte staat van onderhoud is. Om het wonen op de dijken ook in de toekomst nog te behouden heeft de gemeente het Bildt het initiatief genomen voor een woningverbeteringsproject. Zij heeft de Stichting Herstel Dorpen en Bildtdijken opdracht gegeven om het project uit te voeren.

De Oude- en Nieuwebildtdijk zijn aangelegd omstreeks de jaren 1500 en 1600 als zeewering om het pas gewonnen land te beschermen tegen de krachten van de zee. Van oudsher wordt op- en aan de dijken gewoond. De bebouwing is van verschillende bouwperiodes en -stijlen. Karakteristiek is de dijkwoning met een extra woonlaag aan de voet van de dijk. De woningen hebben verschillende (tussen)woonlagen die bereikbaar zijn via trappen, opstappen en trappetjes.

De woningen op de Bildtdijken vallen in het goedkope segment doordat de grond –gelegen op de dijklichamen- niet in eigendom is van de huiseigenaar, maar van Wetterskip Fryslân. Door de bijzondere ligging, het bijzondere landschap en de relatief lage huizenprijzen trekken de Bildtdijken met regelmaat bijzondere bewoners. Uiteraard zijn er ook de boerenfamilies, die vaak al generaties lang het land bewerken.

 

SHDB