Nieuws en informatie

Nieuws

Gratis Spreekuur Adema Architecten

Geplaatst: 2019-02-25

Voor woningeigenaren aan de Bildtdijken is er de mogelijkheid om gebruik te maken van het gratis spreekuur bij Adema Archtecten in Dokkum. Wanneer u als eigenaar  uw dijkwoning passend bij het cultuurhistorische karakter van de dijken wilt verbouwen, of (delen) wilt nieuw bouwen kunt u voor dit spreekuur contact opnemen met de projectleider van SHDB tel 06 53532699 of info@stichtinghdb.nl


Bouwbedrijven aan de slag met 3 woningen

Geplaatst: 2019-01-08

Eind december 2018 heeft SHDB met twee bouwbedrijven een overeenkomst gesloten voor de aanpak van 3 woningen aan de Oudebildtdijk. In januari wordt gestart met de grote renovaties. Bouwbedrijf Van der Meer gaat aan de slag met Oudebildtdijk 1066, Plantinga Timmerwerken met de woningen Oudebildtdijk 818 en 816.

De verwachting is dat het werk voor de bouwvak 2019 klaar is. Alle drie woningen worden dan door de Stichting verkocht. We houden u op de hoogte!


Inspiratiedocument

Geplaatst: 2018-10-31

SHDB wil graag dat de Bildtdijken mooi blijven en mooier worden! Niet alleen door de slechtste panden op te knappen. We willen ook graag eigenaren van andere dijkwoningen en hun aannemers, stimuleren en inspireren om hun woning zo op te knappen, dat dit bijdraagt aan het cultuurhistorisch waardevolle beeld van de Bildtdijken. 

De dijkhuizen hebben hun eigen geschiedenis; vormen en materiaalgebruik zijn niet toevallig ontstaan. Het hing samen met de beschikbaarheid van materialen en geld.

Adema-archtecten hebben in samenwerking met SHDB een zogenaamd Inspiratiedocument opgesteld.

Dit pas verschenen document geeft achtergrondinformatie over wat kenmerkend is voor de dijkhuizen en het geeft tips en details over wat wel en niet te doen bij verbouwingen. Er zijn ook voorbeelden gebruikt uit de praktijk van de SHDB.

Door te klikken op Inspiratiedocument Bildtdyken is dit document in te zien.

Een aanrader!

 

 


Eerste pilot Bildtdijken afgerond

Geplaatst: 2018-07-17

Dit voorjaar is de eerste pilot -waarbij samen met de eigenaar de woning is opgeknapt- afgerond.


Werk in uitvoering

Geplaatst: 2018-07-17

Soms ziet een verbouwing op de Bildtdijken er heftig uit vooral als heel het dak eraf is.


Panden door SHDB aangekocht en opgeknapt

Geplaatst: 2018-07-17

De stichting is inmiddels eigenaar van de panden Oudebildtdijk 816 en 818. Voor deze panden zijn de verbouwplannen in voorbereiding.


Raadsleden in bus langs Bildtdijken

Geplaatst: 2018-02-14

Op zaterdag 17 februari 2018 bezochten de raadsleden van de nieuwe gemeente Waadhoeke de Aerdenplaats in Oudebildtzijl om kennis te nemen van het project Bildtdijken.

Daarna volgde er met de bus een rit langs de Oudebildtdijk waar de de raadsleden een verdere toelichting kregen en waar ze een van de panden die de stichting onder handen heeft, bekeken.  


Stichting veel in het nieuws bij openingshandeling

Geplaatst: 2017-08-04

De openingshandeling door wethouder Nel Haarsma en Wim Megens bij de door de stichting aangekochte woning Oudebildtdijk 1066, heeft tot veel aandacht in het nieuws geleid. De Bildtse Post, Franeker Courant, Friesch Dagblad, Leeuwarder Courant en Omrop Fryslân besteedden elk uitgebreid aandacht aan dit gebeuren. In krant, radio, tv en digitaal.

http://www.lc.nl/friesland/Wethouder-breekt-huis-Oudebildtdijk-open-met-koevoet-video-22570114.html

https://www.omropfryslan.nl/nijs/763569-opknapbeurt-fan-huzen-op-de-biltdiken-uteinset

 


Start Pilots en presentatie Raderaad

Geplaatst: 2017-07-11

De Bildtse Post, Friesch Dagblad en Leeuwarder Courant besteden aandacht aan het Project herstel dorpen en Bildtdijken.

http://www.lc.nl/friesland/Opknappen-huizen-moet-impuls-zijn-voor-Bildtdijken-21836112.html


Geplaatst: 0000-00-00

Meer informatie

Op de website van het Bildts Aigene zijn o.a. oude foto's van woningen aan de Bildtdijken te vinden.


De SHDB werkt samen met de gemeente Waadhoeke. De subsidie die ons project mogelijk maakt, komt mede van de gemeente Waadhoeke (voorheen gemeente het Bildt).

Gemeente Waadhoeke

Website: http://www.waadhoeke.nl

De provincie Fryslân heeft aan de gemeente het Bildt (nu gemeente Waadhoeke) subsidie toegekend voor het herstel van de slechtste woningen aan de Bildtdijken.

Provincie Fryslân

Website: http://www.fryslan.frl

Verbi webdesign heeft deze website gebouwd

Verbi websites

Website: http://www.verbi.nl