Nieuws en informatie

Nieuws

Inspiratiedocument voor alle bewoners Bildtdyken

Geplaatst: 2020-12-17

Tussen Kerst en Oud- en-Nieuwjaar krijgen alle eigenaar/bewoners van de Oude- en Nieuwebildtdijk het Inspiratiedocument 'Dykhuzzen Bildtdyken" als cadeau huis aan huis bezorgd. ShdB wil met dit gebaar de eerste fase van het project Bildtdijken -waarin 10 slechte en deels verpauperde panden zijn opgeknapt- feestelijke afsluiten. 

Het inspiratieboek is een informatief boek voor iedereen die van deze prachtige dijken geniet. Een deel van de informatie is verzameld bij de concrete aanpak van woningen de afgelopen vier jaar. Er is daarbij ook aandacht besteed aan een passende invulling van tuinen en erfafscheidingen passend bij het cultuurhistorische karakter van de Bildtdijken.

Met de verspreiding van dit boekwerkje doet ShdB een beroep op eigenaren, bouwbedrijven en architecten om bij toekomstige (ver)bouwplannen gebruik te maken van het inspiratiedocument. Zodat plannen worden uitgevoerd met respect voor het historische karakter én in de geest van het beschermde dorpsgezicht van de Bildtdijken. 

Ook andere partijen die bijvoorbeeld belangrijk zijn bij (de financiering) van het vervolg van het project krijgen een exemplaar.

Het Inspiratiedocument is hier te downloaden

Foto uit het archief van het Bildts Dokumintasysintrum

 

 

 

 


Gemeenteraad zegt ja: vervolg project Bildtdijken!

Geplaatst: 2020-10-23

Op 22 oktober heeft de gemeenteraad ingestemd met het B&W-voorstel om een vervolg te geven aan het project Bildtdijken.

De basis voor het voorstel is het zogenaamde kader stellende "Projectvoorstel Bildijken 2". In dit projectvoorstel is uitgebreid ingegaan op de (cultuurhistorische) kwaliteit, de marktwaarde en de energieprestaties van de woningen op de Bildtdijken nu.  Ook komen verwachte toekomstige ontwikkelingen aanbod en hun gevolgen.  Er wordt een korte schets gegeven van het resultaat van de eerste fase en de mogelijkheden om de kwaliteit van de Bildtdijken verder te verbeteren en om in te spelen op nadelige toekomstige ontwikkelingen.

Voor de tweede fase stelt de Gemeente Waadhoeke een bedrag van €450.00 beschikbaar. De komende tijd wordt er een nieuwe opdracht voor ShdB geformuleerd waarbij een aantal elementen nu al duidelijk zijn. De opdracht zal o.a. zijn om samen met de gemeente cofinanciering voor het project te realiseren bij o.a. Provincie, Rijksoverheid en andere subsidiefondsen. Ook wordt de komende tijd de inzet van bewoners en vrijwilligers geoptimaliseerd. De verwachting is dat de opdracht in het eerste kwartaal van 2021 helder is zodat ShdB dan ook concreet weer verder kan met uitvoerende werkzaamheden.

Voor wie verder geïnteresseerd is in het projectplan en/of het raadsvoorstel, ze zijn te vinden op de gemeentelijke website bij de raadstukken van 23 oktober 2020 onder agendapunt 13  (of de volgende tekst kopieren: https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/waadhoeke/3b15421a-4d60-4970-88b3-2ec9005bd762).

 

 

 


Bezoek gedeputeerde Fokkinga

Geplaatst: 2020-08-21

Op woensdag 19 augustus heeft gedeputeerde Fokkinga van de provincie een bezoek gebracht aan de Bildtdijken in het bijzijn van wethouder Haarsma. Het unieke karakter van de Bildtdijken werd toegelicht en resultaten van het werk van ShdB konden ter plekke worden bekeken . Een van de opgeknapte woningen werd ook binnen bekeken. 

Duidelijk is dat in de afgelopen 4 jaar het werk van de stichting resultaat heeft opgeleverd en dat tegelijkertijd het werk aan de Bildtdijken nog niet klaar is. Een vervolg van het project kan alleen doorgaan als er financiele steun komt van meerdere partijen waaronder de provincie.

 


Inspiratiedocument geactualiseerd en uitgebreid!

Geplaatst: 2020-07-07

In oktober 2018 hebben we een eerste versie van het Inspiratiedocument op deze website geplaatst. SHDB  vindt het belangrijk dat de Bildtdijken mooi blijven en mooier worden! Niet alleen door de slechtste panden op te knappen. We willen graag alle eigenaren van dijkwoningen en hun aannemers, stimuleren en inspireren om hun woning zo op te knappen, dat dit bijdraagt aan het cultuurhistorisch waardevolle beeld van de Bildtdijken. 

De dijkhuizen hebben hun eigen geschiedenis; vormen en materiaalgebruik zijn niet toevallig ontstaan. Dat hing o.a. samen met de beschikbaarheid van materialen en geld.

Adema-archtecten heeft in samenwerking met SHDB het Inspiratiedocument opgesteld.

Het  document geeft achtergrondinformatie over wat kenmerkend is voor de dijkhuizen en het geeft tips en details over wat wel en niet te doen bij verbouwingen. Er zijn ook voorbeelden gebruikt uit de praktijk van de SHDB inclusief suggesties voor de inrichting van erven en tuinen.

Het Inspiratiedocument is in te zien met de Inspiratieboek.

 


Provinciale subsidie isolatiemaatregelen

Geplaatst: 2020-06-16

Huizenbezitters in Fryslân krijgen een extra tegemoetkoming als zij hun woning energiezuiniger maken. De provincie wil met een investering van 5,2 miljoen euro  haar inwoners aanmoedigen om nu te kiezen voor bijvoorbeeld spouwmuurisolatie, vloerisolatie of hoogrendementsglas.

Huizenbezitters krijgen 10% extra subsidie bovenop de 30% die het Rijk nu verstrekt met de Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH). Hiervoor moeten ze twee of meer isolatiemaatregelen laten uitvoeren en betalen. Mensen die hun spaargeld niet willen of kunnen inzetten, kunnen kiezen voor een Energiebespaarlening. Vanaf 1 september krijgen Friese aanvragers van de Energiebespaarlening Fryslân een korting van 0,5% op de rente. Ook Verenigingen van Eigenaars, komen in aanmerking voor de twee regelingen.

Aanvragen

De Friese aanvulling op de landelijke subsidie geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 juni 2020. De Energiebespaarlening is nu al aan te vragen, maar vanaf 1 september 2020 inclusief rentekorting.

Aanvragen subsidie

Aanvragen Energiebespaarlening

Aanvragen Energiebespaarlening Fryslân (vanaf 1 sept)


Eerste fase met succes afgerond en nu verder!

Geplaatst: 2020-06-11

ShdB heeft dit voorjaar de eerste fase van het project Bildtdijken met succes afgerond: 10 (zeer) slechte woningen zijn in de periode 2017-2020 opgeknapt. 

We zijn trots en blij dat het gelukt is. Met dank aan de eigenaren en betrokken (bouw) bedrijven!

De stichting maakt zich sterk voor een vervolg op de eerste fase van het project omdat er op de Bildtdijken nog genoeg te doen is. Om ook voor de toekomst de woonkwaliteit te borgen en het beschermde dorpsgezicht eer aan te doen moet nog heel wat gebeuren. Over een vervolg wordt overleg gevoerd met de gemeente Waadhoeke. Naar verwachting wordt in de 2de helft van 2020 duidelijk of er financiele middelen beschikbaar komen. De stichting blijft zolang nog bestaan.


Flits-bezoek Staatsecretaris Knops

Geplaatst: 2020-05-14

Op 13 mei 2020 heeft staatsecretaris BZK Raymond Knops -samen met de burgemeesters Sybrand Buma van de gemeente Leeuwarden en Marga Waanders van de gemeente Waadhoeke- een kort bezoek afgelegd aan de Bildtdijken. 

In de door ShdB opgeknapte woning aan de Oudebildtdijk 780, hebben de voorzitter en de projectleider van de sitchting een toelichting gegeven op het bijzondere karakter van de Bildtdijken en op het project waarbij 10 van de slechtste woningen zijn opgeknapt. Ook kwam naar voren het belang dat er een vervolg komt op de eerste fase van het project.

 


Oudebildtdijk 780 verkocht

Geplaatst: 2020-02-27

De door ShdB opgeknapte woning Oudebildtdijk 780 is verkocht. Naar verwachting komt de ingrijpende verbouwing -uitgevoerd door Plantinga Timmerwerken in opdracht van ShdB- nog in april gereed.


Te koop op Funda: Oudebildtdijk 780

Geplaatst: 2020-01-21

De woning Oudebildtdijk 780 die door SHDB  wordt gerenoveerd, staat te koop op Funda. De woning wordt naar verachting in mei opgeleverd. Meer informatie is te vinden op de websites van Funda en Vbo.

https://www.funda.nl/koop/st-jacobiparochie/huis-87056869-oudebildtdijk-780

https://www.vbo.nl/koopwoningen/st-jacobiparochie/woning-302563-oudebildtdijk-780.html

 


Gestart met aanpak 10de woning: Oudebildtdijk 780

Geplaatst: 2019-12-17

In deze projectperiode 2016 tm 2019 is de opdracht aan ShdB om minimaal 10 van de slechtste panden op te knappen. Op 1 oktober 2019 is de woning Oudebildtdijk 780 aangekocht met het doel om deze grondig op te knappen.

Na een korte, intensieve periode van planvoorbereiding is op 16 december gestart met de sloop van delen van de woning. Het oorspronkelijke huisje blijft als casco staan. Omdat het een klein huisje is, wordt er voor de keuken en slaapkamer aan de achtertzijde een nieuwe aanbouw gemaakt. Adema Archtitecten heeft het plan gemaakt. Plantinga Timmerwerken voert het werk uit.

Met deze 10de woning voldoet de stichting aan haar opdracht.

Ook deze woning komt binnenkort te koop bij makelaardij Op Maat in St.-Annaparochie.


Woningen Oudebildtdijk 1066 en 818 verkocht

Geplaatst: 2019-12-13

De door ShdB opgeknapte woningen Oudebildtdijk 1066 en 818 zijn beiden verkocht. Op 18 december krijgt nr. 1066 nieuwe eigenaren.

De overdracht van de woning Oudebildtdijk 818 zal half janauri 2020 plaatsvinden.

Binnenkort komt het pand Oudebildtdijk 780 -al tijdens de verbouw- in de verkoop bij makelaardij Op Maat in St-Annaparochie.


Provinciale ambtenaren bezoeken de Bildtdijken

Geplaatst: 2019-11-12

Op 9 december hebben een veertiental provinciale ambtenaren in dorpshuis de Spitsroeden een toelichting gekregen op het project Herstel Bildtdijken en het bijzondere karaker van de Bildtdijken en haar woningen.

Daarna is al wandelend langs de stormachtige dijk getoond, welke panden er nu met provinicale subsidie zijn en worden opgeknapt. Daarbij is ook een bezoek gebracht aan de woning Oudebildtdijk1066 waar de schilder de laatste hand aan het leggen was.

De ambtenaren waren enthousiast over de excursie en zagen dat er resultaat is geboekt én dat er nog genoeg te doen is.


ShdB uitgebreid in de Leeuwarder Courant

Geplaatst: 2019-09-30

De Leeuwarder Courant (zie deze link) heeft op 28 september jl. uitgebreid aandacht besteed aan de aanpak van  "verkrotting" door ShdB en aan de kenmerken en eenvoud van de dijkhuisjes op de Bildtdijken.


Landelijk subsidie voor energiebesparende isolatie

Geplaatst: 2019-09-16

Woningeigenaren die zelf in hun huis wonen, kunnen vanaf sept. 2019  een beroep doen op de landelijke Subsidieregeling energiebesparing eigen huis (SEEH).

Het gaat om de aanpak van 2 of meer onderdelen van de thermische schil van de woning zoals het isoleren van dak, glas, vloer etc. Alle maatregleen moeten worden uitgevoerd door één of meer deskundige bedrijven.

Meer informatie is te vinden door te klikken op: SEEH


Te koop op Funda: Oudebildtdijk 818

Geplaatst: 2019-09-02

De door SHDB gerenoveerde woning Oudebildtdijk 818  staat te koop op Funda. De woning wordt naar verwachting in september opgeleverd. Meer informatie over OBD  818 is te vinden op de website van de makelaar of Funda:

https://makelaardijopmaat.nl/woningaanbod/2917795

https://www.funda.nl/koop/st-jacobiparochie/huis-86536868-oudebildtdijk-818/

 

 


Te koop op Funda: Oudebildtdijk1066

Geplaatst: 2019-09-02

De door SHDB gerenoveerde woning Oudebildtdijk 1066 staat te koop op Funda. De woning wordt naar verachting in november opgeleverd. Meer informatie is te vinden op de websites van de makelaar en Funda.

https://makelaardijopmaat.nl/woningaanbod/2917800

https://www.funda.nl/koop/westhoek/huis-86536875-oudebildtdijk-1066/

 

 


Goede voortgang renovatie aangekochte panden

Geplaatst: 2019-08-29

Er is door de bouwbedrijven het afgelopen half jaar hard gewerkt aan de drie door de stichting aangekochte panden op de Oidebildtdijk 816, 818 en 1066. Wat eerst krotten waren, worden nu weer pareltjes.


Oudebildtdijk 816 verkocht

Geplaatst: 2019-06-27

Gisteren is de koopakte getekend bij de notaris van Oudebildtdijk 816. Deze kleine woning wordt van krot omgetoverd tot een mooie kleine 1- of 2- persoonswoning. Adema Architecten en de Plantinga Timmerwerken zorgen ervoor dat de woning zo wordt opgeknapt dat hij weer goed past in het beschermde dorpsgezicht van de Bildtdijken. Naar verwachting wordt het werk in september definitief opgeleverd. Door het vroegtijdig kopen konden de kopers zelf nog een aantal keuzes maken zoals keukenblok, tegels, sanitair.


Werkbezoek ministerie BZK Bildtdijken

Geplaatst: 2019-06-07

Op 6 juni hebben medewerkers van het ministerie van BZK en de provincie Fryslan een werkbezoek gebracht aan o.a. het project Bildtdijken. Vanuit  de gemeente Waadhoeke hebben burgemeester Marga Waanders en wethouder Nel Haarsma hen ontvangen. Voorzitter Wim Megens van SHDB en Markus Bouman van Adema Architecten hebben een toelichting gegeven over het project tijdens een bustocht over de Oudebildtdijken. Daarbij zijn de woningen op  nummer 816 en 818 bekeken, waar op dat moment druk getimmerd werd. De reacties waren positief.

 


Eigenaar rond renovatie woning af

Geplaatst: 2019-02-26

Er is weer een pand aan de Oudebildtdijk -dat er slecht uitzag en al jaren niet meer in gebruik was als woning- gereed gekomen. Hiermee is de tweede woning van het SHDB-programma gereedgekomen. De renovatie is grotendeels door de eigenaren zelf uitgevoerd. In opdracht van SHDB heeft Adema Architecten over de renovatie geadviseerd en heeft SHDB een subsidie verstrekt.

 

 


Gratis Spreekuur Adema Architecten

Geplaatst: 2019-02-25

Voor woningeigenaren aan de Bildtdijken is er de mogelijkheid om gebruik te maken van het gratis spreekuur bij Adema Archtecten in Dokkum. Wanneer u als eigenaar  uw dijkwoning passend bij het cultuurhistorische karakter van de dijken wilt verbouwen, of (delen) wilt nieuw bouwen kunt u voor dit spreekuur contact opnemen met de projectleider van SHDB tel 06 53532699 of info@stichtinghdb.nl


Bouwbedrijven aan de slag met 3 woningen

Geplaatst: 2019-01-08

Eind december 2018 heeft SHDB met twee bouwbedrijven een overeenkomst gesloten voor de aanpak van 3 woningen aan de Oudebildtdijk. In januari wordt gestart met de grote renovaties. Bouwbedrijf Van der Meer gaat aan de slag met Oudebildtdijk 1066, Plantinga Timmerwerken met de woningen Oudebildtdijk 818 en 816.

De verwachting is dat het werk voor de bouwvak 2019 klaar is. Alle drie woningen worden dan door de Stichting verkocht. We houden u op de hoogte!


Inspiratiedocument

Geplaatst: 2018-10-31

SHDB wil graag dat de Bildtdijken mooi blijven en mooier worden! Niet alleen door de slechtste panden op te knappen. We willen ook graag eigenaren van andere dijkwoningen en hun aannemers, stimuleren en inspireren om hun woning zo op te knappen, dat dit bijdraagt aan het cultuurhistorisch waardevolle beeld van de Bildtdijken. 

De dijkhuizen hebben hun eigen geschiedenis; vormen en materiaalgebruik zijn niet toevallig ontstaan. Het hing samen met de beschikbaarheid van materialen en geld.

Adema-archtecten hebben in samenwerking met SHDB een zogenaamd Inspiratiedocument opgesteld.

Dit pas verschenen document geeft achtergrondinformatie over wat kenmerkend is voor de dijkhuizen en het geeft tips en details over wat wel en niet te doen bij verbouwingen. Er zijn ook voorbeelden gebruikt uit de praktijk van de SHDB.

Door te klikken op Inspiratiedocument Bildtdyken is dit document in te zien.

Een aanrader!

 

 


Eerste pilot Bildtdijken afgerond

Geplaatst: 2018-07-17

Dit voorjaar is de eerste pilot -waarbij samen met de eigenaar de woning is opgeknapt- afgerond.


Werk in uitvoering

Geplaatst: 2018-07-17

Soms ziet een verbouwing op de Bildtdijken er heftig uit vooral als heel het dak eraf is.


Panden door SHDB aangekocht en opgeknapt

Geplaatst: 2018-07-17

De stichting is inmiddels eigenaar van de panden Oudebildtdijk 816 en 818. Voor deze panden zijn de verbouwplannen in voorbereiding.


Raadsleden in bus langs Bildtdijken

Geplaatst: 2018-02-14

Op zaterdag 17 februari 2018 bezochten de raadsleden van de nieuwe gemeente Waadhoeke de Aerdenplaats in Oudebildtzijl om kennis te nemen van het project Bildtdijken.

Daarna volgde er met de bus een rit langs de Oudebildtdijk waar de de raadsleden een verdere toelichting kregen en waar ze een van de panden die de stichting onder handen heeft, bekeken.  


Stichting veel in het nieuws bij openingshandeling

Geplaatst: 2017-08-04

De openingshandeling door wethouder Nel Haarsma en Wim Megens bij de door de stichting aangekochte woning Oudebildtdijk 1066, heeft tot veel aandacht in het nieuws geleid. De Bildtse Post, Franeker Courant, Friesch Dagblad, Leeuwarder Courant en Omrop Fryslân besteedden elk uitgebreid aandacht aan dit gebeuren. In krant, radio, tv en digitaal.

http://www.lc.nl/friesland/Wethouder-breekt-huis-Oudebildtdijk-open-met-koevoet-video-22570114.html

https://www.omropfryslan.nl/nijs/763569-opknapbeurt-fan-huzen-op-de-biltdiken-uteinset

 


Start Pilots en presentatie Raderaad

Geplaatst: 2017-07-11

De Bildtse Post, Friesch Dagblad en Leeuwarder Courant besteden aandacht aan het Project herstel dorpen en Bildtdijken.

http://www.lc.nl/friesland/Opknappen-huizen-moet-impuls-zijn-voor-Bildtdijken-21836112.html


Krotten worden pareltjes

Geplaatst: 2017-07-01

Meer informatie

Op de website van het Bildts Aigene zijn o.a. oude foto's van woningen aan de Bildtdijken te vinden.


De SHDB werkt samen met de gemeente Waadhoeke. De subsidie die ons project mogelijk maakt, komt mede van de gemeente Waadhoeke (voorheen gemeente het Bildt).

Gemeente Waadhoeke

Website: http://www.waadhoeke.nl

De provincie Fryslân heeft aan de gemeente het Bildt (nu gemeente Waadhoeke) subsidie toegekend voor het herstel van de slechtste woningen aan de Bildtdijken.

Provincie Fryslân

Website: http://www.fryslan.frl

Verbi webdesign heeft deze website gebouwd

Verbi websites

Website: http://www.verbi.nl