Doelen

De stichting stimuleert huiseigenaren om hun woning te verbeteren én faciliteert hen daarbij. We focussen allereerst op de aanpak van minimaal 10 van de slechtste woningen op de Bildtdijken die op een objectieve manier vooraf zijn geselecteerd.

Doelen
Doelen

We doen dat door:

  1. er samen met de eigenaren voor te zorgen dat minimaal 10 woningen aan de Bildtdijken die nu in slechte staat zijn, zo worden verbeterd dat zij bijdragen aan de beeldkwaliteit van de Bildtdijken en waar mogelijk qua wooncomfort weer toekomstbestendig zijn. Het accent wordt gelegd op de verbetering van het casco;
  2. voorwaarden te scheppen voor de uitrol en uitvoering van een breder actieprogramma Bildtdijken;

De stichting wil minimaal 10 woningen verbeteren. Nog liever wil ze meer woningen, die uit de objectieve inventarisatie naar voren komen, aanpakken.

 

Aanvullend op deze doelen wil de stichting -waar mogelijk- ook bijdragen aan:

  • Cultuurhistorie;
  • Duurzaamheid en energiebesparing;
  • Veiligheid;
  • Sociale situatie;
  • Leefbaarheid;
  • Innovatie;
  • Economische structuur en regionale werkgelegenheid;   
  • Recreatie.